Giỏ hàng

Than Hạ Long vinh danh 10 tấm gương tiêu biểu “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 7/2022

Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng gương gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, sau khi đã xem xét thẩm định các cá nhân tiêu biểu do các chi bộ báo cáo, Đảng ủy Công ty than Hạ Long đã lựa chọn và trao thưởng cho 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc đạt danh hiệu “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 7 năm 2022.

 

Đây là những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”, có ngày công cao, đảm bảo an toàn, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có thu nhập caođồng thời đã có nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn, giúp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và mang lại giá trị làm lợi cho đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, những tấm gương tiêu biểu “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 7 cũng đã thể hiện tốt vai trò của mình, luôn gương mẫu trong công việc, kịp thời nhắc nhở anh em đồng nghiệp kiểm soát tốt công việc, tránh mọi sai sót, phòng ngừa tai nạn…

Việc bình xét, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” ở Than Hạ Long đã và đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo phong trào thi đua giữa các cá nhân, giữa các đơn vị trong Công ty, cùng phấn đấu hăng say lao động và cống hiến xây dựng ngôi nhà chung Than Hạ Long phát triển bền vững.

Than Hạ Long vinh danh 10 tấm gương tiêu biểu “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 7/2022

Bí thư Đảng ủy Công ty Trần Danh Nghị và Giám đốc Công ty Nguyễn Đình Thịnh khen thưởng “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” cho các cá nhân tại buổi Lễ chào cờ thứ hai đầu tuần

 

CTV: Hoàng Huy Du

Danh mục tin tức